வேளாண்மைக்கு உயிர் ஊட்டும் உயிர் உரங்கள்

1
4116

இயற்கையில், பல பயனுள்ள மண் நுண்ணுயிரிகள் உள்ளன, அவை தாவரங்களுக்கு ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்ச உதவும். திறமையான உயிரினங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலமும், அவற்றை வளர்ப்பதன் மூலமும், நேரடியாகவோ அல்லது விதைகள் மூலமாகவோ அவற்றை மண்ணில் சேர்ப்பதன் மூலம் பயிருக்கு தேவையான சத்து கிடைப்பதை உறுதி செய்யலாம். வளர்க்கப்பட்ட நுண்உயிர்கள் கடத்து பொருளுடன் கலக்கப்பட்டு பைகளில் அடைக்கப்பட்டு வயல் வெளிகளில் இடுவதற்கு எற்றதாக வைக்கப்படு இருக்கும் உரமே உயிர் உரம். ஆகவே, உயிர் உரங்களில் முக்கியமான உள்ளீடு நுண்ணிய உயிரினங்களாகும்.

உயிர் உரங்களின் நன்மைகள்

உயிர் உரங்கள் பாக்டீரியா, பூஞ்சை மற்றும் பாசி தோற்றம் கொண்ட நுண்ணுயிரிகளாகும். அவற்றின் செயல் முறை வேறுபடுகிறது, தனியாகவோ  அல்லது இணைத்தோ  பயன்படுத்தலாம்.

  • உயிர் உரங்கள் மண்ணில் உள்ள வளிமண்டல நைட்ரஜனை மண்ணிலும் வேர்முடுச்சுகளிலும் நிலைநிறுத்தி பயிருக்கு கிடைக்குமாறு செய்கிறது.
  • அவை ட்ரைகால்சியம், இரும்பு மற்றும் அலுமினிய பாஸ்பேட்டுகள் போன்ற பாஸ்பேட்டுகளின் கரையாத வடிவங்களை பயிருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வடிவங்களுக்கு மாற்றுகிறது.
  • அவை மண் அடுக்குகளிலிருந்து பாஸ்பேட்டைத் தாவரங்களின் வேர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறது.
  • அவை வேர் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் ஹார்மோன்கள் மற்றும் வளர்சிதைமாற்றத் தடுப்பிகளை உருவாக்குகின்றன.
  • அவை கரிமப் பொருள்களை சிதைத்து தாவரத்திற்கு எளிதில் கிடைக்க கூடிய கனிமமாக மாற்றுகின்றன.
  • விதை அல்லது மண்ணில் பயன்படுத்தும்போது, ​​உயிர் உரங்கள் ஊட்டச்சத்துக்களின் கிடைப்பதை அதிகரிக்கின்றன மற்றும் மண்ணையும் சுற்றுச்சூழலையும் மேம்படுத்தி விளைச்சலை 10 முதல் 25% வரை மேம்படுத்துகின்றன.

உயிர் உரங்களின் வகைகள் மற்றும் அம்சங்கள்               நுண்ணுயிரிகளின் வகையின் அடிப்படையில், உயிர் உரத்தையும் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்:·         பாக்டீரியா உயிர் உரங்கள்: ரைசோபியம், அசோஸ்பிரிலியம், அசோடோபாக்டர், பாஸ்போபாக்டீரியா.·         பூஞ்சை உயிர் உரங்கள்: மைக்கோரைசா·         அல்கல் உயிர் உரங்கள்: நீல பச்சை ஆல்கா (பிஜிஏ) மற்றும் அசோலா.·         ஆக்டினைமைசீட்ஸ் உயிர் உரங்கள்: பிரான்கியா.*உயிர் உரங்கள் பெரும்பாலும் ஆய்வகங்களில் வளர்த்தப்படுகிறது. இருப்பினும், நீல பச்சை ஆல்கா மற்றும் அசோலா ஆகியவற்றை வயல் வெளிகளிலேயே பெருக்கலாம்.பொதுவான உயிர் உரங்களின் சிறப்பியல்புகள்·         ரைசோபியம்: ரைசோபியம் ஒப்பீட்டளவில் மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் உயிர் உரமாகும். ரைசோபியம், பருப்பு வகை பயிர்களுக்கு மிகவும் ஏற்றது. பருப்பு வகைகள் மற்றும் ரைசோபியம் பாக்டீரியத்துடனான கூட்டுறவின் விளைவாக வளிமண்டல தழைச்சத்தை நிலைநிறுத்தும் வேர் முடிச்சுகள் உருவாகின்றன. பருப்பு வகை பயிர்கள் இல்லாத நிலையில் மண்ணில் ரைசோபியத்தின் எண்ணிக்கை குறைகிறது. பரிந்துரைக்கப்பட்ட பயிர்கள் பச்சை பயறு, உளுந்து தட்டை பயறு, கொள்ளு, நிலக்கடலை சோயா பீன்ஸ். ·         அசோஸ்பைரில்லம்: அசோஸ்பிரிலம் உயர் தாவர அமைப்புடன் நெருக்கமான துணை கூட்டுவாழ்வைக் கொண்டிருப்பதாக அறியப்படுகிறது. சோளம், மக்காச்சோளம், கம்பு, வரகு, சாமை, பிற சிறு தினைகள் மற்றும் தீவன புல் போன்ற தானியங்களுடன் இந்த பாக்டீரியாக்கள் இணைந்து தழைச்சத்தை அப்பயிருக்கு கொடுக்கிறது.·         அசோடோபாக்டர்: இது ஒரு பொதுவான மண் பாக்டீரியம். இந்திய மண்ணில் பரவலாக உள்ளது. இந்த பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியை தீர்மானிக்கும் முக்கியமான காரணி மண் கரிமப் பொருளாகும். பரிந்துரைக்கப்பட்ட பயிர்கள் கோதுமை, சோளம், மக்காச்சோளம், பருத்தி, கடுகு, கரும்பு. இதுவும் மண்ணில் தழை சத்தை நிலைநிறுத்துகிறது.·         நீல பச்சை ஆல்கா (பிஜிஏ): நெல் வயலில் ஏராளமாக இருப்பதால் நீல பச்சை ஆல்காக்கள் அரிசி உயிரினங்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. டோலிபோத்ரிக்ஸ், நோஸ்டிக், ஸ்கிசோத்ரிக்ஸ், கலோத்ரிக்ஸ், அனோபொனோசோயிஸ் மற்றும் பிளெக்டோனெமா வகைகளைச் சேர்ந்த பல இனங்கள் வெப்பமண்டல நிலைகளில் ஏராளமாக உள்ளன. நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தும் பி.ஜி.ஏ இன் பெரும்பாலானவை ஃபைலேமென்டர்கள், அவை தாவர உயிரணுக்களின் சங்கிலியைக் கொண்டிருக்கின்றன, அசோலா @ 0.6-1.0 கிலோ / மீ2 (எக்டருக்கு 6.25-10.0 டன்) பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் அரிசி நடவு செய்வதற்கு முன்பு இடப்படுகிறது.·         பாஸ்போபாக்டீரியா: (இந்த குழுவில் 2 பாக்டீரியா மற்றும் 2 பூஞ்சை இனங்கள் உள்ளன) அனைத்து பயிர்களுக்கும் மண் பயன்படுத்தலாம். 5-30% மகசூல் அதிகரிக்கிறது. இவற்றை ராக் பாஸ்பேட் உடன் கலந்து உபயோக படுத்தலாம்.·         வேம் (VAM): இது வேரை சுற்றிலும் மற்றும் வேருக்குள்ளும் வாழும் பூஞ்சை. பூசணஇழைகள் மண்ணில் அதிக பகுதிகளில் வளர்ந்து மிகதொலைவில் உள்ள சத்துக்களை வேருக்கு கொண்டு சென்று சேர்க்கிறது. இதனை அனைத்து பயிர்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம். பயோ உரங்கள் பயிர்களுக்கு பரிந்துரைகள்·   விதை நேர்த்தி:  10 கிலோ விதைகளுக்கு தலா 200 கிராம் என்ற அளவில் ரைசோபியம், அசோஸ்பைரில்லம் மற்றும் அசோடோபாக்டர் ஆகியவற்றில் பொருத்தமான உயிர் உரத்தை கொண்டு விதை நேர்த்தி செய்யலாம், விதை நேர்த்திக்கு முன் அரிசி காஞ்சி உடன் உயிர் உரத்தை கலப்பதன் மூலம் விதை நேர்த்தியின் பொது ஓட்டும் தன்மையை அதிகரிக்கலாம். விதை நேர்த்திக்கு பின்னர் நிழலில் 30 நிமிடங்கள் உலர்த்தி பின்னர் விதைக்க வேண்டும்.·   நடவு செய்யப்படும் பயிர்களுக்கு உயிர் உரங்களைப் பயன்படுத்துதல்: நடவு செய்யப்பட்டபோகும் பயிர்களுக்கு இந்த முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு ஹெக்டேருக்கு ஐந்து பாக்கெட்டுகளை (1.0 கிலோ) 40 லிட்டர் தண்ணீரில் கலக்கிய பின் நாற்றுகளின் வேர் பகுதியை 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் கரைசல்களில் நனைத்து பின்னர் நடவு செய்ய வேண்டும். அசோஸ்பிரிலம் நாற்று வேர் நேர்த்தி  குறிப்பாக நெல்லுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.·   மண் சிகிச்சை: பரிந்துரைக்கப்பட்ட உயிர் உரங்கள் 4 கிலோவானது 200 கிலோ இயற்கை உரத்துடன் கலந்து ஒரு இரவிற்கு வைக்கவேண்டும், இது கரிம உரத்தில் உயிர் உரங்கள் வளர உதவும். இந்த கலவை விதைப்பு அல்லது நடவு நேரத்தில் மண்ணில் இடப்படுகிறது. ·   VAM உயிர் உரத்தின் பயன்பாடு: விதைக்கும் நேரத்தில் மண்ணிலிருந்து 2-3 செ.மீ கீழே VAMஐ இடவேண்டும். VAM இனோகுலம்களுக்கு சற்று மேலே விதைகள் விதைக்கப்படுகின்றன அல்லது நாற்றுகள் நடப்படுகின்றன. இதனால் வேர்கள் கீழ் நோக்கி வளரும் போது இனோகுலம்களுடன் தொடர்பு கொண்டு தொடர்பை ஏற்படுத்த முடியும். ஒரு மீட்டர் சதுர பரப்பிற்கு 100 கிராம் இன்குலம்கள் போதுமானது. பாலிதீன் பைகளில் வளர்க்கப்படும் நாற்றுகளுக்கு ஒவ்வொரு பையில் 5-10 கிராம் இனோகுலம் போதுமானது. மரக்கன்றுகளை நடும் நேரத்தில், ஒவ்வொரு இடத்திலும் 20 கிராம் / நாற்று என்ற விகிதத்தில் VAM இனோகுலம்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். தற்போதுள்ள மரத்தில், ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் 200 கிராம் இனோகுலம் தேவைப்படுகிறது. ·   அசோலாவின் பயன்பாடு: உலர் அசோலா @ 0.6-1.0 கிலோ / மீ2 (எக்டருக்கு 6.25-10.0 டன்) பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் நெல் நடவு செய்வதற்கு முன்பு வயலில் இடப்படுகிறது.·   இரட்டை பயிர்: அரிசி நடவு செய்த ஒன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு அசோலா 100 கிராம் / மீ2 (ஹெக்டேருக்கு 1.25 டன்) என்ற அளவில் இடப்பட்டு 25-30 நாட்களுக்கு பெருக அனுமதிக்கப்படுகிறது. முதல் களையெடுக்கும் நேரத்தில் அசோலா மண்ணில் அழுத்தப்படுகிறது.உயிர் உரங்களைப் பயன்படுத்தும் போது எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கைகள்·            உயிர் உர பாக்கெட்டுகளை நேரடி சூரிய ஒளி மற்றும் வெப்பத்திலிருந்து விலகி குளிர்ந்த மற்றும் வறண்ட இடத்தில் சேமிக்க வேண்டும்.·            உயிர் உரங்களின் சரியான சேர்க்கைகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.·            ரைசோபியம் பயிர் சார்ந்ததாக இருப்பதால், குறிப்பிட்ட பயிருக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.·            மற்ற இரசாயனங்கள் உயிர் உரங்களுடன் கலக்கப்படக்கூடாது.·            வாங்கும் போது ஒவ்வொரு பாக்கெட்டிலும் உற்பத்தியின் பெயர், பயிரின் பெயர், உற்பத்தியாளரின் பெயர் மற்றும் முகவரி, உற்பத்தி தேதி, காலாவதி தேதி, தொகுதி எண் மற்றும் பயன்பாட்டுக்கான வழிமுறைகள் போன்ற தேவையான தகவல்கள் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.·            பாக்கெட் அதன் காலாவதிக்கு முன்னர் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், ·            உயிர் உரங்கள் நேரடி தயாரிப்பு மற்றும் சேமிப்பில் கவனிப்பு தேவை·            சிறந்த முடிவுகளைப் பெற நைட்ரஜன் மற்றும் பாஸ்பேடிக் உயிர் உரங்களை கலந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.·            ரசாயன உரங்கள் மற்றும் கரிம உரங்களுடன் உயிர் உரங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஏன்னெனில் உயிர் உரங்கள் உரங்களை தாவரத்தின் முழு உர தேவையையும் பூர்த்தி செய்யாது.

செல்வகுமார்

முனைவர் பட்டப்படிப்பு மாணவர்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூர்

மின்னஞ்சல்: selva4647@gmail.com

தொலைபேசி எண்: 7373464740

 

ச. வே. வர்ஷினி

முனைவர் பட்டப்படிப்பு மாணவர்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூர்

மின்னஞ்சல்: varshuagri08@gmail.com

தொலைபேசி எண்: +919994481295

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here