fbpx
Skip to content

தேங்காய்ச் சிரட்டை விலை தொடர்ந்து சரிவு

தேங்காய், கொப்பரை, மட்டைவிலை சரிவைத் தொடர்ந்து,தேங்காய்ச் சிரட்டையின்

விலையும், பாதியாகக்
குறைந்துள்ளது.

தேங்காய்ப்
பருப்பு எடுத்த பிறகு கிடைக்கும்
தேங்காய்ச் சிரட்டை, கார்பன்
தொழிற்சாலைகளுக்கு மூலப்
பொருளாகப் பயன்படுகிறது.
சில மாதங்களுக்கு முன்,
ஒரு டன் தேங்காய் சிரட்டை,
ரூ. 15,000 ஆக இருந்தது.
கடந்த வாரம், 9,500 ரூபாயாகக்
குறைந்தது. தற்போது, 7,000
ரூபாயாகச் சரிந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nv-author-image

Murali Selvaraj