இந்தப்படம் என்னவென்று தெரியுமா? – யானை நெருஞ்சி

1
5905

சிறு நீரக கல், பெண்களுக்கான வெள்ளைப்படுதலுக்கான தீர்வு இந்த செடியில் இருக்கிறது

யானை நெருஞ்சி
யானை நெருஞ்சி கண்டுபிடிக்க தண்ணீரில் யானை நெருஞ்சில் இலையை போட்டு ஒரு 10 முறை கலக்கினால் தண்ணீர் எண்ணெய் பதத்திற்கு வரும்.

ஒரே ஒருவர் சரியான பதில் கூறியிருக்கிறார், ஆனால் அவர் பெயரினை தெரிவிக்கவில்லை.

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here