Skip to content

பல தானிய விதைப்பு..!

சிறு தானிய வகை

நாட்டுச் சோளம் 1 கிலோ
நாட்டு கம்பு ½ கிலோ
தினை ¼ கிலோ
சாமை ¼ கிலோ
குதிரைவாலி ¼ கிலோ

பயிறு வகை

உளுந்து 1 கிலோ
பாசி பயறு 1 கிலோ
தட்டைப் பயறு 1 கிலோ
கொண்டைக் கடலை 2 கிலோ
துவரை 1 கிலோ
கொத்தவரை ½ கிலோ
நரிப்பயறு ½ கிலோ

எண்ணெய் வித்துக்கள்

எள் ½ கிலோ
நிலக்கடலை 2 கிலோ
சூரியகாந்தி 2 கிலோ
சோயா பீன்ஸ் 2 கிலோ
ஆமணக்கு 2 கிலோ

மசால் வகை

கொத்தமல்லி 1 கிலோ
கடுகு ½ கிலோ
சோம்பு ¼ கிலோ
வெந்தயம் ¼ கிலோ

தழைச்சத்து

சணப்பு 2 கிலோ
தக்கப்பூடு 2 கிலோ
காணம் 1 கிலோ
நரிப்பயறு ½ கிலோ
வேலிமசால் ¼ கிலோ
சித்தகத்தி ½ கிலோ
அகத்தி ½ கிலோ
கொளுஞ்சி 1 கிலோ

நெல் சாகுபடிக்கு ஒருமுறை பல தானிய விதைப்பு :

நெல் சாகுபடி செய்யும் நிலத்தில் ஏக்கருக்கு 20 கிலோ பல தானிய விதைகளை விதைப்பு செய்து 45ம் நாளில் பூவெடுத்தும் மடக்கி உழவு செய்ய வேண்டும். 10 நாட்கள் இடைவெளி கொடுத்து தண்ணீர் கட்டி சேற்று உழவு செய்ய வேண்டும். இப்படி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பல தானிய விதைப்பு செய்யும் போது நல்ல பலன் கிடைக்கிறது.

நன்றி

என். மதுபாலன், B.sc (Agri),

இயற்கை வேளாண்மை ஆலோசகர்,

தர்மபுரி.

மேலும் செய்திகளுக்கு

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.Thiral

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Murali Selvaraj

Murali Selvaraj