அம்மோனியா உணவு உற்பத்திக்கு உதவுகிறது

0
3226

உயிரினங்களுக்கு மிகவும் அடிப்படையான ஒன்று  நைட்ரஜன். இந்த நைட்ரஜன் செயல்பாடுகள் இரண்டு வழிமுறைகளில் கிடைக்கிறது. முதலாவது விவசாயி! விவசாயம் செய்யும் போது கிடைக்கும் இயற்கை பிணைப்புகள். இரண்டாவது பழமையான ஹெபர்-போஷ் செயல்முறை. இம்முறையில் செயற்கை முறையில் உரம் தயாரித்து பசுமை புரட்சியினை ஏற்படுத்தப்பட்டது. நைட்ரஜன் ஆற்றலை நாம் அதிகமாக உணவு பொருட்களில் உள்ள புரதம் மூலம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்று உட்டா மாநிலம்  பல்கலைக்கழக உயிர் வேதியியலாளர் லான்ஸ் Seefeldt கூறினார்.

விவசாயத்துறையின் முக்கிய நோக்கம் நிலத்தடி எரிபொருள் பயன்பாடுகளை குறைத்து ஹெபர்-போஷ் செயல்முறை மூலம் உணவு உற்பத்தியினை பெருக்குவது. மேலும் இதனை பற்றி தேசிய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஆய்வகத்தின் ஆய்வாளர்  பால் டபிள்யூ கிங்; மோலி Wilker, ஹைடன் Hamby மற்றும் கொலராடோ பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர்களான  Gordana Dukovic மற்றும் ஸ்டீபன் Keable ஆகியோர் இணைந்து ஏப்ரல் 22-ம் தேதி ஓர் அறிக்கையினை வெளியிட்டனர். பொதுவாக நைட்ரஜன் வடிவ பயன்பாட்டை அடினோசின் டிரைபாஸ்பேட்டாக மாற்ற முடியும். வர்த்தக  ரீதியாக உற்பத்தி உரங்கள் அனைத்தும் முக்கிய மூலப்பொருளே ஆகும். அனைத்து நைட்ரஜன்களிலும் பொதுவாக அம்மோனியா காணப்படுகிறது. ஹெபர்-போசுமுறை தற்போது உலகின் படிம எரிபொருள் வழங்கலில் 2 சதவீதம் உள்ளது என்று Seefeldt கூறுகிறார். ஆனால் ஒரு ஒளி ஆற்றலை கைப்பற்ற நானோ பயன்படுத்தும் புதிய செயல்முறை மிக உறுதுணையாக இருக்கும்.

ஒரு ஊக்கியினை உருவாக்க ஒளியினை நேரடியாக பயன்படுத்தி எதிர்வினை சக்தியை உருவாக்க முடியும். இம்முறையில் அம்மோனியா தயாரிப்பு இயற்கை மற்றும் செயற்கை முறையில் உருவாக்க முடியும். அம்மோனியா ஆற்றல் உற்பத்தி செய்வதில் மட்டுமல்லாமல் சூரிய ஆற்றலை சேமித்து மேம்படுத்தப்பட்ட எரிபொருள் ஆற்றலை அளித்து உணவு உற்பத்திக்கு பெரிதும் உதவும். இதனை பற்றிய ஆய்வு கிட்டதட்ட இரண்டு நூற்றாண்டுகளாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும் பாக்டீரியா nitrogenases செயல்பாடு என்சைம்கள் அடிப்படையில் ஒளி வடிவமாக உருவாகிறது.

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160421145805.htm

விளம்பரம்

உங்களுக்கான இணையதளம் தொடங்க வேண்டுமா?

உடனே தொடர்பு கொள்ளுங்கள்..

 hello@cloudsindia.in

சிறப்பான இணையதள சேவைக்கு

http://cloudsindia.in/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here