தக்காளியின் புதிய மரபணு பரிணாமம்

0
1420

சார்லஸ் டார்வினின் 207-வது பிறந்த நாளில் ஆய்வாளர்கள் புதிய தக்காளி பரிமாண வளர்ச்சியினை கண்டறிந்துள்ளனர். தற்போது ஆய்வாளர்கள் 13 இனங்களை பற்றிய விவரங்களை சேகரித்துள்ளனர்.

தற்போது இதனை பற்றிய ஆய்வினை இந்தியானா பல்கலைக்கழகத்தின் முனைவர் ஜேம்ஸ் பீஸ் நடத்தினார். இந்த ஆய்வு தாவர இனங்கள் பன்முகப்படுத்தலை பற்றியும், எதிர்பாராத விதமாக சிக்கலான மரபணு வழிமுறைகள் பற்றியும்  புதிய விவரங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. தற்போது அவர் கடுமையான வானிலை மற்றும் பூச்சிகள் தாக்குதலில் இருந்து பயிரினை பாதுகாக்க பல்வேறு மரபணு முறைகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றார். ஆய்வாளர்கள், டார்வின் காடுகளில் தக்காளி ஈக்வடார், பற்றிய ஆய்வு Galapagos Islands-ல் 1835-ல் பிரிட்டனின் இயற்கை தாவர மற்றும் விலங்கு இனங்கள்  பற்றிய தகவலறிக்கையை சேகரித்தனர்.

திரும்பவும் 200 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தக்காளி செடிகளின் பரிணாமம் பற்றி விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது. தற்போது இந்த தக்காளி செடியின் வளர்ச்சியினை மேம்படுத்த  நவீன தொழில் நுட்பம் முறையினை கையாண்டு மரபணு உறவுகளை பற்றி தீவிரமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது. பொதுவாக காட்டு தக்காளி வறண்ட பகுதிகளிலும் நன்கு வளரும் தன்மை கொண்டது. “காட்டு தக்காளியில் முக்கியமான மதிப்புமிக்க பண்புகள்  நிறைய உள்ளன என்று Moyle கூறினார். துல்லியமாக இந்த இனத்தின்  மரபணு வரலாறுகள் சுவடு மற்றும் தாவர வளர்ப்பாளர்கள், crossbreeding பயன்படுத்தி வணிக வகையான ஒரு காட்டு தாவரத்தில் இருந்து மீண்டும்  புதிய மரபணு செடியினை அறிமுகப்படுத்த முடியும் என்பதினை விஞ்ஞானிகள் நிரூபணம் செய்துள்ளனர்.

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160212141653.htm

மேலும் செய்திகளுக்கு

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.UlagaTamilOli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here