ஜீனோமெடிக் கருவியால் பருப்பு உற்பத்தி அதிகரிப்பு

0
1543

ஜீனோமெடிக் கருவிகளை பயன்படுத்தி குறுகிய காலத்தில் உயர்தரமான மற்றும் அதிக விளைச்சல் தரும் பருப்புகளை  உருவாக்க முடியும் என்று விஞ்ஞானிகள் நிரூபித்துள்ளனர். இந்த கருவி குறுக்கு இனப்பெருக்க காலத்தில் சிக்கலான பண்புகளை கண்காணிக்க அனுமதிக்கிறது. மேம்படுத்தப்பட்ட வேகம், துல்லியம் போன்றவை இந்த ஜீனோமெடிக் கருவிகளால் வழங்க முடியும். மேலும் கிளாசிக்கல் துறையில் மற்றும் பீனோடைப் சார்ந்த இனப்பெருக்க நடைமுறையில் இதனை பற்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

பருப்பு ஜீனோம் கூட்டமைவு பயிர் வளர்ச்சிக்கான முக்கியமான தகவல்களை வழங்குகிறது என்று, Kirstin Bett  கூறினார். மேலும் முக்கியமாக, பயிரின் வளர்ப்பு முறைகளை  மேம்படுத்த மற்றும் பல வகையான வளர்ச்சி வேகத்தை அதிகரிக்க ஜீனோமெடிக் கருவிகளின்  வளர்ச்சி வழிவகுக்கும் என்றும் அவர் கூறினார். Saskatchewan Pulse Growers (SPG) அமைப்பு பருப்பு பயிர்களின் வளர்ச்சியினை அதிகரிக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. 2011-ம் ஆண்டில் இந்த அமைப்பு $1 மில்லியன் பணத்தை இந்த ஆய்விற்கு பயன்படுத்தியுள்ளது. 2013-ல் $ 1.4 மில்லியன் வழங்கப்பட்டது.

பருப்பு ஜீனோமை அதிகப்படுத்துவதன் மூலம் பருப்பு வகைகளை அதிக அளவு உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்று சஸ்காச்சுவான் துடிப்பு விவசாயிகள் நிர்வாக இயக்குனர், கார்ல் பாட்ஸ், கூறினார். இது விவசாயிகளின் பொருளாதர வளர்ச்சியினை மேம்படுத்த உதவுகிறது. பருப்பு மரபணு வெளியீட்டில், நம் தாவர வளர்ப்பு 21 ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியினை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று Bett கூறினார்.

http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160111122833.htm

மேலும் செய்திகளுக்கு

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.UlagaTamilOli

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here