Skip to content

ஆர்கானிக் கொண்டக்கடலை விற்பனைக்கு…….

கொண்டக்கடலை : ஒரு கிலோ 90 ரூபாய்.

ரசாயான உரங்கள் கலப்படமற்ற இயற்கையாக விளைவிக்கப்பட்ட ஆர்கானிக் மூக்கடலை விற்பனைக்கு உள்ளது.

தேவைப்படுவோர் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய எண்: 9790816170

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Murali Selvaraj

Murali Selvaraj