எவ்வளவு காய்கறி/பழங்கள் என் தோட்டத்திலிருந்து கிடைக்கும்…?

0
4003

1X1 மாடியில் இருந்து ஒரு வருடத்திற்கு சுமார் ஆறு வகை காய்கள் 25 முதல் 50 கிலோவரை பெறலாம். விவசாய அனுபவம் இதற்கு அவசியமா? இல்லை…உங்களுக்கு அவசியமாக இருக்க வேண்டியது ஆர்வம் மட்டுமே!!! கைகளை கழுவ அலுப்பும் படாமல் இருக்க வேண்டும்.

நன்றி

வேளாண்மை உதவி இயக்குநர்

தருமபுரி.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here