Skip to content

மரவள்ளியில் இலைப்புள்ளி நோயும் அதன் மேலாண்மை முறைகளும்

அக்ரிசக்தியின் 59வது இதழ்!

  அக்ரிசக்தியின் 2-ம் பதிப்பின் 21வது மின்னிதழ், அக்ரிசக்தியின் பங்குனி மாத மின்னிதழ் ???? ???? அன்பார்ந்த விவசாய ஆர்வலர்களுக்கு வணக்கம்???? கடந்த இதழ்களுக்கு தாங்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கு நன்றி. இந்த இதழில் ஏழு… Read More »அக்ரிசக்தியின் 59வது இதழ்!

error: Content is protected !!