Skip to content

புரதச்சத்துகள்

வெங்காயக் குமிழ்களின் சேமிப்பு

      வெங்காயத்தை ஆனியன் என்றும் கூறலாம். இது யூனியோ என்ற இலத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து தோன்றியது. இதற்கு பெரிய முத்து என்று அர்த்தம்.வெங்காயத்தில் புரதச்சத்துகள், தாது உப்புகள், வைட்டமின்கள் உள்ளன.    … Read More »வெங்காயக் குமிழ்களின் சேமிப்பு