Skip to content

நிலக்கடலையில் துரு நோயும் மேலாண்மை முறைகளும்

நிலக்கடலையில் துரு நோயும் மேலாண்மை முறைகளும்

அமெரிக்கா, வெனிசுலா, சீனா, ரஷ்யா போன்ற நாடுகளில் அதிகமாகக் காணப்படும் இந்நோய் 1971- ம் ஆண்டு இந்தியாவில் தோன்றியது. பஞ்சாப், ஆந்திரப் பிரதேசம், மேற்கு வங்காளம், தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களில் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. சமீபக்… Read More »நிலக்கடலையில் துரு நோயும் மேலாண்மை முறைகளும்

அக்ரிசக்தியின் 27வது மின்னிதழ்

அக்ரிசக்தியின் 27வது மின்னிதழ் அக்ரிசக்தியின் ஐப்பசி மாத நான்காவது மின்னிதழ் ???? ???? அன்பர்ந்த விவசாய ஆர்வலர்களுக்கு வணக்கம்???? கடந்த இதழ்களுக்கு தாங்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கு நன்றி. இந்த இதழில் அங்கக வேளாண்மையில் தரச்சான்று,… Read More »அக்ரிசக்தியின் 27வது மின்னிதழ்