Skip to content

நம் வயலில் பயிர்களை பாதுகாக்கும் இயற்கை எதிரி பூச்சிகள்

அக்ரிசக்தியின் 71 வது இதழ்!

அக்ரிசக்தியின் 71வது இதழ்! கடந்த இதழ்களுக்கு தாங்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கு நன்றி. இந்த இதழில் * செறிவூட்டப்பட்ட மண்புழு நீர் தயாரிக்கும் முறை மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் * பாலின் கொழுப்பு சதவிகிதம் அதிகரிப்பது… Read More »அக்ரிசக்தியின் 71 வது இதழ்!