Skip to content

தேயிலை பயிரைத் தாக்கும் புச்சி

தேயிலை பயிரைத் தாக்கும் நோய்

தேயிலைக்கொசு:ஹெலோபெல்டிஸ் அன்டோனி வாழ்க்கை சரிதம் :- பூச்சிகள் மெல்லியதாக, சிவப்பு மற்றும் கறுப்பு நிறங்களில் காணப்படும். பெண் பூச்சி, முட்டைகளை மொட்டுக்கள் மற்றும் இலைகள் பறிக்கப்பட்ட தண்டுப் பகுதிகளில் சொருகிவிடுகின்றன. முட்டைகளிலிருந்து இளம் பூச்சிகள்… Read More »தேயிலை பயிரைத் தாக்கும் நோய்