Skip to content

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ள புதிய இரகங்கள் 2022 -ஓர் பார்வை

அக்ரிசக்தியின் 58வது இதழ்!

அக்ரிசக்தியின் 58வது இதழ்! அக்ரிசக்தியின் 2-ம் பதிப்பின் 20வது மின்னிதழ், அக்ரிசக்தியின் மாசி மாத முதல் மின்னிதழ் ???? ???? அன்பார்ந்த விவசாய ஆர்வலர்களுக்கு வணக்கம்???? பரிசுப்போட்டி கடந்த இதழ்களுக்கு தாங்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கு… Read More »அக்ரிசக்தியின் 58வது இதழ்!