fbpx
Skip to content

தக்காளியில் இலைச்சுருட்டு நச்சுயிரி நோய் (Tomato leaf curl virus)

காய்கறி பயிர்களில் வைரஸ் மேலாண்மை

நமது அன்றாட வாழ்வில் காய்கறிகள் மிக முக்கியமான இடத்தை வகிக்கின்றன. அவை நம் உடலுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய சத்துக்களை நமக்கு அளிக்கின்றன. இந்தியாவானது பலவகையான நிலத்தோற்றம் மற்றும் காலநிலையை கொண்டுள்ள ஒரு பல்லுயிர் மண்டலமாக… Read More »காய்கறி பயிர்களில் வைரஸ் மேலாண்மை