Skip to content

செம்மறியாடுகள்

நான்கு கொம்புகளை கொண்ட செம்மறியாடுகள்

கருப்பு அல்லது சாம்பல் நிறத்தில் வெள்ளை நிற திட்டுக்களுடன், கண்ணைக்கவரும் அழகோடு காணப்படும் இந்த செம்மறியாடுகள் பிரிட்டனை பூர்வீகமாகக் கொண்டவை. 350 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இவை அங்கு வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. ஜேக்கப் செம்மறியாடுகள் பெரும்பாலும்… Read More »நான்கு கொம்புகளை கொண்ட செம்மறியாடுகள்