Skip to content

சிறுதானியங்கள் சாகுபடிக்கு புதிய இரகங்களை பிரபலப்படுத்தும் அருப்புக்கோட்டை வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம்

அக்ரிசக்தி 68வது இதழ் – சிறுதானிய சிறப்பிதழ்

அக்ரிசக்தியின் 68வது இதழ்! “சிறுதானியங்கள் சிறப்பிதழ்” கடந்த இதழ்களுக்கு தாங்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கு நன்றி. இந்த இதழில் சிறுதானியங்களின் சிறப்புகள், குதிரைவாலியில் சாகுபடி மற்றும் மதிப்புக்கூட்டு வழிமுறைகள், சிறுதானியங்கள் சாகுபடிக்கு புதிய இரகங்களை பிரபலப்படுத்தும்… Read More »அக்ரிசக்தி 68வது இதழ் – சிறுதானிய சிறப்பிதழ்