Skip to content

கரும்பில் செவ்வழுகல் நோய் மேலாண்மை

அக்ரிசக்தியின் 61வது இதழ்

அக்ரிசக்தியின் 61வது இதழ்! அக்ரிசக்தியின் 2-ம் பதிப்பின் 23வது மின்னிதழ், அக்ரிசக்தியின் ஆனி மாத மின்னிதழ் 📲 📚 அன்பார்ந்த விவசாய ஆர்வலர்களுக்கு வணக்கம்🙏 கடந்த இதழ்களுக்கு தாங்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கு நன்றி. இந்த… Read More »அக்ரிசக்தியின் 61வது இதழ்

அக்ரிசக்தியின் 9வது மின்னிதழ்

அக்ரிசக்தியின் ஆனி மாத நான்காவது மின்னிதழ் ???? ???? அன்பர்ந்த விவசாய ஆர்வலர்களுக்கு வணக்கம்???? கடந்த இதழ்களுக்கு தாங்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கு நன்றி. இந்த இதழில் தேனீ வளர்ப்பு, உழவர்களுக்கான விழிப்புணர்வுத் தொடர், கரும்பில்… Read More »அக்ரிசக்தியின் 9வது மின்னிதழ்