Skip to content

கத்தரி விவசாயியுடன் ஒரு கலக்கல் கலந்துரையாடல்

அக்ரிசக்தியின் 34வது மின்னிதழ்

அக்ரிசக்தியின் மாசி மாத இரண்டாவது மின்னிதழ் ???? ???? அன்பர்ந்த விவசாய ஆர்வலர்களுக்கு வணக்கம்???? கடந்த இதழ்களுக்கு தாங்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கு நன்றி. இந்த இதழில் கத்தரியில் இலைப்புள்ளி நோயும் அதன் மேலாண்மை முறைகளும்,… Read More »அக்ரிசக்தியின் 34வது மின்னிதழ்