Skip to content

எள்ளில் பச்சைப்பூ நோயும் அதனைக் கட்டுபடுத்தும் முறைகளும்

அக்ரிசக்தியின் 35வது மின்னிதழ்

அக்ரிசக்தியின் பங்குனி மாத முதலாவது மின்னிதழ் ???? ???? அன்பர்ந்த விவசாய ஆர்வலர்களுக்கு வணக்கம்???? கடந்த இதழ்களுக்கு தாங்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கு நன்றி. இந்த இதழில் கேரளாவில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் பிரச்சினைகளுக்கு புதிய முறையில்… Read More »அக்ரிசக்தியின் 35வது மின்னிதழ்