Skip to content

ஆட்டு பிளேக்

ஆடுகளை தாக்கும் நோய்களும் தடுப்பு முறைகளும்(Diseases of goat and control measures)

1.கோமாரி நோய்: மாடுகளைத் தாக்குவதைப் போல் ஆடுகளை இந்நோய் பெரிய அளவில் பாதிப்பது இல்லை. பொதுவாக கால்புண்ணும், அரிதாக வாய்ப்புண்ணும் தோன்றும். நோய் தாக்கிய ஆடுகள் மேயாமல் இருக்கும். கட்டுப்பாடு: சோடியம் கார்பனேட் கரைசல்… Read More »ஆடுகளை தாக்கும் நோய்களும் தடுப்பு முறைகளும்(Diseases of goat and control measures)